Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื้อหาล่าสุด

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ระบบปฏิบัติการ

ยูทิลิตี้

     หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่

ประสานการทำงานติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์

   Software ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น Software สำหรับงานธนาคาร

การฝากถอนเงิน Software

    ชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุม

การ ปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์

    เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เพิ่ม

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้น

VDO ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

       ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือการใช้งานระบบปฏิบัติการและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็มีทั้งเครื่องมือวินิจฉัย คอมไพเลอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบหน้าต่าง โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย จุดประสงค์ของซอฟต์แวร์ระบบคือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับโปรแกรมประยุกต์โดยโปรแกรมเมอร์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

เรื่องน่าสนใจ

จัดทำโดย

 

ครูวรเทพ วันกาล

 

โรงเรียนบ้านปางสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

©2019  All Rights Reserved. | Designed by Notecyber